Groot zijn in kwaliteit en service

Dàt is Cleartex

Privacyverklaring 

Datum verklaring: 21 december 2018

Cleartex Textielservice   is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring binnen Deze verklaring is van toepassing voor het volgende bedrijf: Cleartex Textielservice

Aanleiding
Cleartex Textielservice hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Cleartex Textielservice verwerkt persoonsgegevens van:

 • Contactgegevens (potentiële) opdrachtgevers
 • Contactgegevens leveranciers van diensten en producten
 • bezoekers website

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

 • Voor- en achternaam

Minimaal 2 jaar na laatste contact

 • Adresgegevens

Minimaal 2 jaar na laatste contact

 • Telefoonnummer

Minimaal 2 jaar na laatste contact

 • E-mailadres

Minimaal 2 jaar na laatste contact

 • Locatie voor uitvoeren werkzaamheden

Minimaal 2 jaar na laatste contact

 • Bankrekeningnummer

Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht

 • BSN (in kader Wet Ketenaansprakelijkheid; wettelijke verplichting)

Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht

   

Cleartex Textielservice bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag:
Cleartex Textielservice verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

Doel gegevensverwerking:

Grondslag gegevensverwerking

 • Het aanbieden en uitvoeren van diensten

Uitvoeren overeenkomst

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Uitvoeren overeenkomst

 • Het afhandelen van jouw betaling

Uitvoeren overeenkomst

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Uitvoeren overeenkomst bij klanten.

 • Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst

Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt {BEDRIJF} in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten. In dergelijke situatie wordt u op de hoogte gesteld.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Cleartex Textielservice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze leverancier voor ICT en accountant en salarisverwerker zodanig omschrijven als van toepassing is.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Cookies
Cleartex Textielservice gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social media
Cleartex Textielservice gebruikt af en toe de social media kanalen als Facebook, twitter en andere bekende kanalen. Cleartex Textielservice zal de vergaarde gegevens enkel gebruiken voor eigen gegevens en klantenbinding. Ontvangen gegevens na gebruik worden direct verwijderd.

Privacy medewerkers
Cleartex Textielservice heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging
Cleartex Textielservice  neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande gegevens of direct via telefoon of emailadres info@cleartex.nl

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware op onze device
 • Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (SSL).

Jouw rechten

Rechten

Omschrijving

Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij cleartex worden bewaard

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het om dit te laten wijzigen bij cleartex.

Recht op overdracht (dataportabiliteit)

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij cleartex textielservice opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere wasserij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dienen wij al jouw belangrijke gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij cleartex textielservice vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Cleartex Textielservice jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw

persoonsgegevens.

Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met {Cleartex Textielservice} . Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren

Cleartex Textielservice behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Cleartex Textielservice dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van   te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen

Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Cleartex Textielservice
Aengwirderweg 218 – 220
8458 BH Tjalleberd
Tel: 0513 529688
info@cleartex.nl

Vestigingsadres:
Industrieweg 17
8444 AS Heerenveen

Postadres:
Aengwirderweg 218 – 220
8458 BH Tjalleberd

T: 0513 529688
M: 06 – 2212 7994
E: info@cleartex.nl